27.4.2020 - Coro­na­virus sta­tus på Sandbjerg

med link til Vejle Kommunes hjemmeside

Anbefal denne side:

Aftale om besøg
- det er ikke muligt at komme uanmeldt.

Vedrørende besøg på Sandbjerg.
Fremover vil besøg på Sandbjerg komme til at foregå ved 4 ”besøgsstationer” udenfor.
Der SKAL aftales besøg og besøgende må IKKE komme uanmeldt. Dette for at sikre at der ikke kommer for mange besøgende på en gang.

Der kan bestilles tid til besøg alle dage mellem kl. 8 og kl. 14 på telefon:

Lærken 76817960
Svalen 76817970
Viben 76817980

Der er mulighed for besøg på følgende tidspunkter:

Hverdage mellem kl. 10.00 - 16.00 og kl. 18.30 – 20.00
Weekender mellem kl. 10.00 – 12.00

Retningslinje for udendørsbesøg

Den 18. marts indførte regeringen besøgsforbud på bl.a. plejecentre. Senere valgte vi at også at stoppe for besøg på plejecentrenes udearealer. Politikerne har nu besluttet fra mandag den 27. april at åbne for udendørs besøg igen, så længe de finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold og myndighedernes retningslinjer naturligvis overholdes.

Beslutningen blev politisk behandlet i sidste uge. Her blev det også besluttet, at besøgene skal finde sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, og at myndighedernes retningslinjer naturligvis skal overholdes.

Derfor skal alle besøg foregå uden døre som besøg på borgerens terrasse eller i haven. Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg.

Retningslinjer for udendørs besøg:

  • Besøgende skal aftale alle besøg med borgeren og centerlederen, borgerens kontaktperson eller en medarbejder.
  • Besøgende må ikke komme uanmeldt. Dette er for at sikre, at besøgene fordeles, så alle besøgende ikke kommer på besøg på samme tidspunkt.
  • Der skal være to meters afstand mellem borgeren og de besøgende.
  • Besøgende skal vaske/spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg. De skal selv medbringe sprit. Der vil dog være sprit til rådighed ved mangel.
  • Besøget må vare op til en time. Dette er igen for at sikre, at der ikke forsamles for mange besøgende på én gang.
  • Der kan højest deltage to besøgende til den enkelte borger ad gangen. Vi opfordrer til, at det så vidt muligt er de samme personer, som kommer på besøg.
  • Besøgende med symptomer på coronavirus får ikke adgang og bliver oplyst om, at de skal være symptomfri i 48 timer før besøg.

Vi hjælper fortsat gerne med kontakten til borgerne. Den kan foregå på telefon eller videokald, via breve, eller vi kan overlevere beskeder. Kontakt gerne personalet, som hjælper i det omfang, de kan.

De bedste hilsner 

centerleder Marie Rud Sørensen 

 

Se brev til pårørende i sin fulde længde. 

Kære Pårørende

Sandbjerg er fortsat lukket.

Vi i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune ønsker at beskytte plejecentrenes beboere mod coronasmitte bedst muligt, derfor følger vi nøje myndighedernes anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har forlænget påbuddet, om forbud mod besøgendes adgang til plejecentre. Det betyder, at du som pårørende desværre ikke kan besøge Plejecenter Sandbjerg. 

Ved uopsættelig besøg hos en kritisk syg eller døende beboer, kan plejecentret efter en konkret faglig vurdering tillade besøg af nærtstående pårørende.

Alle plejecentrets indgangsdøre er fortsat låste. På de låste døre er der sat skilte op med kontaktinfo eller information om, at man skal ringe på en dørklokke for at komme i kontakt med personalet.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os telefonisk på de opgivne telefonnumre. 

Vi håber på din forståelse i denne situation, så vi sammen kan forsætte med at beskytte beboerne bedst muligt, og du skal vide, at vi gør alt for at sikre, at beboerne har en god hverdag.

De bedste hilsner 

Marie Rud, centerleder. 

_______________________________

.
.