Fri­vil­lige

På Sandbjerg samarbejder vi med rigtig mange frivillige - hvor vi sammen ønsker at styrke hyggestunder og aktiviteter med udgangspunkt i årstiden og den enkelte beboers ønsker.

Der er en dejlig flok på ca. 30 frivillige som deltager i forbindelse med en række aktiviteter.

Hvis man ønsker at være med til at gøre en forskel i hverdagen, kan man kontakte personalet på Sandbjerg for nærmere information.

Samarbejdet med frivillige og deres indsats anerkender vi som meget værdifuldt, både for beboerne og for os. 

Frivillige kommer med ressourcer og erfaringer fra deres liv, og kan derved være med til at bringe andre synspunkter og oplevelser ind i beboernes hverdag. 

“Sandbjergs Vennekreds” 

Skubbehold 

Vivi Pedersen er tovholder på Sandbjergs skubbehold som tæller flere skubbere. Når der er Thyregoddage og andre begivenheder i byen, så stiller skubberne op, så de ældre kan være med hvor tingene sker og stadig være med i bybilledet som hidtil.

Hyggeeftermiddage på Plejecenter Sandbjerg.

Der planlægges og gennemføres eftermiddagene. Det foregår hver anden torsdag i efterårs og vintermånederne. Det er pensionister fra hele byen, der bliver inviteret med. Vennekredsen kender de fleste i Thyregod - hvem der er ensom og hvem der har brug for et lift. Vennekredsen sørger også for og koordinerer, at dem der ikke selv kan komme til Sandbjerg, ja de bliver hentet i privat bil.

Eftermiddagene er godt besøgt, dels grundet spændende foredrag, musik, underholdning m. m., men ikke nok med det, vennekredsen har også bagt kage og brød har til hyggeeftermiddagen.

Hyggeeftermiddagen er ikke kun for beboerne på plejecenteret. Pensionister og efterlønnere i og omkring Thyregod er også velkomne til at komme og være med.

Det er torsdage i ulige uger - se opslag under AKTIVITETER.

Børnehavebesøg Børnehavebesøg
Besøgsheste Besøgsheste
Skubberne Skubberne
Samvær i telt Samvær i telt
Modeopvisning Modeopvisning

Tur til Hjerl Hede

på en varm sommerdag den 11. juli 2018.

En af mange ture som vor dejlige frivillige er behjælpelige med og bidrager til at gøre mulige og rigtig hyggelige.

Kaffe pause Kaffe pause
Køretur i hestevogn Køretur i hestevogn
Frokost Frokost
Arbejdende værksted Arbejdende værksted