Fag­ligt

På Sandbjerg lægger vi vægt på faglighed og kvalitet - hvorfor vi hele tiden forsøger at udvikle vores kompetencer med fokus på hverdagslivet og rehabilitering..

__________________________

Arbejdsmiljø - livsstilsændring

I 2016 iværksatte en række medarbejdere på plejecenter Sandbjerg en såkaldt Arbejldsmiljøsundhedskreds (AMSK) med temaet arbejdsmiljø og ergonomi.

Projektet blev guidet af sundhedskonsulent og fysioterapeut Lars Ulrik Pedersen, Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune, for at få sat tiltaget i professionelle rammer med en overordnet styring og en fagligt funderet plan for forløbet.

Der blev afholdt indledende samtaler og tests, hvorefter Lars Ulrik udformede individuelle træningsprogrammer til hver deltager. Derudover blev indført begrebet 'smart training', hvilket går ud på at bruge sit arbejdsmiljø aktivt i træningen, det kan eksempelvis være armstrækninger op ad sengegavlen eller armhævninger i liften osv. Det bliver både sjovt, motiverende og ikke mindst sundt.

Intervaltræning blev indført. Intervalgang på en decideret intervalbane, hvor en række lygtepæle med start ved Sandbjerg blev markeret med skilte, der viser, hvornår man skal slentre, og hvornår man skal gå med aller højeste hastighed (speed walking). En rute på 1,6 km - hvor der arbejdes i 12 minutter med både høj og lav puls.

Projektet handler om fællesskab - at man er enige om at tage små overskuelige fremskridt. Indsatsen er ikke en kur men en livsstilsændring - hvor projektet betragtes som et tilbud med oplysninger og vidensformidling til at give ansatte nogle værktøjer til at træffe nogle sunde valg i hverdagen både med hensyn til kost, træning og arbejdsmiljø.

Intervalbanen anvendes også af byens borgere og skoleelever.

Livsstilsændringen fungerer rigtig fint og fortsætter i 2017 - den sunde arbejdsplads.

 

Det er muligt at se artikel i Ugeavisen 13. februar 2017 - Livsstilsændring via den sunde arbejdsplads.

Og Ugeavisen - 10. april 2017 - 25 kg fedt forsvundet på Sandbjerg. 

Hverdagsliv og samarbejde

Konsulent Knud Erik Jensen var os behjælpelige med at sætte fokus på hverdagslivet på et plejecenter - hvordan vi samarbejder og tilrettelægger arbejdet. En praksisnær indsats med stor effekt er i fokus.

Som Knud Erik sagde: "et godt liv i en plejebolig handler først og fremmest om, at opleve en god dag. En god dag hvor beboeren har brugt sine egne kræfter - på trods af svækkelsen. Det handler om at holde fast i det, der har betydning for beboeren."

Vi har haft rigtig stor glæde af at sætte fokus på og tale om værdierne og miljøet på Sandbjerg, hvor det handler om, hvor imødekommende stemningen er. Spørgsmål vi stiller er "-hvordan synes du så, at stemningen er?" og "-hvordan vil du gerne have, at den ser ud i fremtiden?"

Vi stiller skarpt på hverdagslivet, at prioritere og udvikle samarbejdet. Hverdagslivet - fordi det er i borgernes og medarbejdernes hverdagsliv, det kan ses, om en given indsats lykkes.

____________________

Mobil røntgen
Mobil røntgen