Ak­tivi­teter

Aktiviteter tilrettelægger vi ud fra ønsker og årets gang. Oversigt over månedens aktiviteter ser du på forsiden.

Aktiviteter på Sandbjerg

Vi ønsker Sandbjerg er et plejecenter med mange aktiviteter og traditioner, hvor vi lægger vægt på et rigtigt positivt samarbejde og gensidig videndeling på tværs af generationer.

Udover de planlagt fælles aktiviteter, sker der også mange andre aktiviteter i hverdagen i husene, det kan være at vi bager, synger sammen, har fælles oplæsning eller vi skaber nogle hyggelige stunder med snakke og hyggegrupper.

Traditioner har vi også, det kan være traditioner omkring højtider ved jul, nytår og påske, Valdemarsdag som er Danmarks kartoffeldag,  Sct. Hans og årstiderne skiften. Vi har øje for værdien ved sociale fællesskaber og gode oplevelser.

Vi lægger stor vægt på at være en del af nærsamfundet, og at du føler en form for samhørighed i lokalsamfundet. Eksempelvis besøger vi meget gerne og får besøg af skoler og børnehaver til glæde og gensidig inspiration.

Vigtigt for os er, at aktiviteter planlægges og udføres på en sådan måde at de stemmer bedst muligt overens med dine forventninger og ønsker - ønsker og forslag modtages meget gerne.

Prøvesmagning
Kager prøvesmages
Babysalmesan
Babysalmesang er et hit.
Hyggelig samvær
Hyggelig samvær
Hundehvalpe på besøg
Hundehvalpe på besøg
Sangkor
Sangkor