Ak­tivi­teter

Aktiviteter tilrettelægger vi ud fra ønsker og årets gang. Oversigt over månedens aktiviteter ser du på forsiden.

Aktiviteter på Sandbjerg

Vi ønsker Sandbjerg er et plejecenter med mange aktiviteter og traditioner, hvor vi lægger vægt på et rigtigt positivt samarbejde og gensidig videndeling på tværs af generationer.

Udover de planlagt fælles aktiviteter, sker der også mange andre aktiviteter i husene, det kan være bagning, musik, oplæsning og snakke og hyggegrupper.

Traditioner har vi også, det kan være traditioner omkring højtider ved jul, nytår og påske, vi har markerer også kartoffeldagen, fejrer Sct. Hans og sætter fokus på årstiderne. Vi har øje for værdien ved sociale fællesskaber og gode oplevelser.

Vi lægger stor vægt på at være en del af nærsamfundet, og at beboere føler en form for samhørighed i lokalsamfundet. Eksempelvis besøger vi meget gerne og får besøg af skoler og børnehaver, som opleves at være til glæde og gensidig inspiration.

Vigtigt for os er, at aktiviteter planlægges og udføres således at de stemmer bedst muligt overens med beboernes forventninger og ønsker - ønsker og forslag modtages meget gerne.

Hyggelig samvær Hyggelig samvær
Valdemarsdag 2017 Valdemarsdag 2017
Børnehavebesøg Børnehavebesøg
Hundehvalpe på besøg Hundehvalpe på besøg
Sangkor Sangkor